Uvjeti korištenja

 

Tvrtka MANDARYNE ADVENTURE d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Hrvatska izdavač je internet stranice www.mandaryne-leather.com. Korištenjem internetske stranice www.mandaryne-leather.com smatra se da ste kao korisnik u potpunosti upoznati i suglasni s navedenim Uvjetima korištenja i Uvjetima prodaje.

Ukoliko se s istima ne slažete i ne prihvaćate ih, molimo vas da se ne koristite ovom internetskom stranicom. Svakim daljnjim korištenjem ovih Internetskih stranica nakon upoznavanja s Uvjetima korištenja, smatra se da su korisnici suglasni s ovdje iznesenim uvjetima i pravilima te pristaju na korištenje internetskih stranica sukladno tim uvjetima. Korisnik je suglasan da je korištenje internetskih stranica www.mandaryne-leather.com isključivo na njegovu odgovornost. MANDARYNE ADVENTURE d.o.o. ne može ni na koji način jamčiti da korištenje ove internetske stranice neće biti prekinuto ili bez pogrešaka, niti mogu jamčiti za posljedice korištenja ove internetske stranice ili točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe dane preko ovih internetskih stranica.

Korisnik se slaže i potvrđuje da MANDARYNE ADVENTURE d.o.o. nije odgovoran za neprikladno ili protuzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana te da je rizik od eventualnih šteta nastalih kao rezultat navedenog u potpunosti na korisniku. Izjava o odgovornosti odnosi se na sve štete uzrokovane bilo kakvom greškom, brisanjem, prekidom, računalnim virusom, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, raskidom ugovora, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom.

MANDARYNE ADVENTURE d.o.o. ili druga fizička ili pravna osoba uključena u stvaranje, proizvodnju i distribuciju ove intenetske stranice nisu odgovorni ni za kakvu štetu nastalu kao posljedica korištenja ili nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica.

Bilo kakva oštećenja opreme korisnika nastala kao posljedica korištenja ovih internetskih stranica nisu u odgovornosti MANDARYNE ADVENTURE d.o.o.. MANDARYNE ADVENTURE d.o.o. zadržava pravo u svakom trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Uvjeta korištenja internetske stranice ili Uvijeta prodaje. Predmetne izmjene mogu između ostalog uključivati i uvođenje određenih naknada ili naplata, pa savjetujemo korisnike da periodično ponovno detaljno pročitaju informacije sadržane u Uvjetima korištenja i Uvjetima prodaje, a kako bi
bili informirani o eventualnim promjenama.

Također, MANDARYNE ADVENTURE d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, vrijeme dostupnosti, sadržaj, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje internet stranica.

Svaka eventualna izmjena ili brisanje uvjeta korištenja važeća je prema trećima odmah po objavi na internetskim stranicama www.mandaryne-leather.com. Svako korištenje, osim upoznavanja s izmjenama uvjeta, predmetnih internetskih stranica od strane krajnjeg korisnika nakon takve promjene podrazumijevat će se kao prihvaćanje tih promjena.

Korisnici ne smiju putem ovih internetskih stranica objavljivati, prenositi ili učiniti dostupnima na bilo koji način nikakve materijale čijim sadržajem se na bilo koji način krše prava drugih, primjerice, sadržaj koji je uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost itd., kao ni materijale nezakonitog sadržaja i forme. MANDARYNE ADVENTURE d.o.o. zadržava diskrecijsko pravo da sam ocijeni je li došlo do povrede obveza od strane korisnika. Korisnik ne smije bez prethodnog pismenog odobrenja MANDARYNE ADVENTURE d.o.o. objavljivati, prenositi ili učiniti dostupnima na bilo koji način sadržaj koji sadrži oglas, reklamu ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga, kao ni vjersku, političku i nekomercijalnu promidžbu, a posebno ne smije vrbovati druge korisnike internetskih stranica www.mandaryne-leather.com da postanu korisnici druge usluge koja je direktna ili indirektna konkurencija. Materijali koji se nalaze na internetskim stranicama www.mandaryne-leather.com u vlasništvu su tvrke MANDARYNE ADVENTURE d.o.o. te su kao takvi zaštićeni zakonom, ili se koriste sukladno odobrenju nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima, kao i sukladno drugim potrebnim odobrenjima. MANDARYNE ADVENTURE d.o.o. je također nositelj autorskih prava na cjelokupnom idejnom sadržaju internetske stranice www.mandaryne-leather.com neophodnom za ispravno i nesmetano funkcioniranje.

Ilustracije koje su objavljene na stranici www.mandaryne-leather.com autorska su dijela i vlasništvo tvrtke MANDARYNE ADVENTURE d.o.o.

Zabranjeno je bilo kakva kopiranje, prijenos, distribucija, povezivanje, objavljivanje ili na bilo koji način mijenjanje ovih internetskih stranica bez pismenog odobrenja MANDARYNE ADVENTURE d.o.o.. Svako kršenje spomenute zabrane može imati za posljedicu povredu autorskih prava, prava žiga, ili kakvog drugog prava pa stoga može proizvesti neželjene učinke kao što su pokretanja više vrsta sudskih postupaka, a osobito može dovesti do kaznenog progona. Korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji drugi način iskorištavati bilo koji sadržaj sa internetske stranice www.mandaryne-leather.com u cijelosti ili djelomično.

Također nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala. Korisnik se slaže da neće smatrati odgovornim i da će obeštetiti MANDARYNE ADVENTURE d.o.o. od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova.

MANDARYNE ADVENTURE d.o.o. nije odgovoran za bilo kakav eventualni gubitak ili štetu nastalu iz razloga što se korisnik oslonio na informacije dobivene na internetskim stranicama www.mandaryne-leather.com. MANDARYNE ADVENTURE d.o.o. se izričito ograđuje u svakom smislu od sadržaja materijala na internet stranicama trećih strana, a na koje bi se moglo pristupiti sa internetske stranice www.mandaryne-leather.com U slučaju da je neka od stavki ovih uvjeta korištenja ništava, takva ništavost neće utjecati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih uvjeta, te će preostali dijelovi ovih Uvjeta ostati na snazi, a ništavna odredba će se zamijeniti valjanom odredbom koja po smislu i pravoj volji najviše odgovara odredbi koja je ništavna. Ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz
ovih uvjeta korištenja, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava, kao ni bilo kojih drugih ovdje navedenih prava.

Osobama mlađim od 14. godina zabranjeno je korištenje internetske stranice www.mandaryne-leather.com. Bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim
Uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti je suda u Zagrebu i rješava se u skladu s propisima Republike Hrvatske.

Posjetom stranici www.mandaryne-leather.com smatra se da je korisnik ove Uvjete korištenja u cijelosti pročitao.